VİZYON & MİSYON

VİZYONUMUZ
Kurulduğu günden bu yana bölgesel pazarda verilen emekle haklı olarak elde edilen çözüm merkezi / markası olma konumunu korumak ve güçlendirmek; ileriki aşamalarda Türkiye ve dünya pazarlarında da hizmet kalitesi, çözüm ortakları ve üretimleriyle aranılan bir firma haline getirmektir.

MİSYONUMUZ

  • Sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri beklentilerinden daha üst seviyede hizmet sunmak,
  • Hizmet ve üründe kalite bilincini en üst düzeyde tutmak,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, altyapının ve çalışanlarının bu gelişime uyumunu sağlamak,

Ekip ruhunu sürekli geliştiren dinamik bir yapıyla profesyonelce çalışmak, güvenli, huzurlu, demokratik, yasalara saygılı bir işletme olmak, Müşteriye, çalışana, tedarikçiye daima dürüst davranmak, Sosyal sorumluluklarının bilincinde olmak, çağdaş bir toplum için sosyal projelerin içinde yer almak, çevrenin ve doğanın korunabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından yana olmak.

ÜRÜN ve HİZMETTE KALİTE

ALFA Elektrik müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için üründe ve hizmette kaliteyi ön planda tutmaktadır. Üründe ve hizmetteki kalite için sürekli bir gelişim içindedir. Organizasyonunu sürekli gelişim ve sürekli eğitim üzerine kurmuştur. Bunun için bilimsel teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekle kendini yükümlü kılmaktadır.

Kalitemiz; ISO9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18001 (İş Sağlı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) belgeleri ile belgelendirilmiştir.

ÇALIŞANLARIMIZ

ALFA Elektrik, ürün ve hizmetteki kalitenin; çalışanların kalitesine bağlı olduğunu inanmaktadır. Ekip içerisinde en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlar, ekip anlayışının önemini kavramış durumdadır. Çalışanlarının mesleki eğitimlerinin ve gelişimlerinin yansıra sosyal, kültürel, sanatsal organizasyonlara sponsor olarak toplumsal etkinliklere katılımı desteklemektedir.

SORUMLULUKLARIMIZ

Sürdürülebilir bir gelişim ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ALFA Elektrik için vazgeçilmez öncelikleridir. Çevresel değerler, doğanın korunması ve sahip olduğumuz yaşam kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılması için üzerine düşen çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Uluslararası kalite onaylı, doğaya zarar vermeyen ürünleri kullanmaktadır.

Faaliyet konusu branşlarında deneyimli uzman kadrosuyla, ALFA Elektrik teknolojik gelişmeleri yakından takip ederken, ekipman ve makine parkını da bu gelişmelere paralel olarak artırmaktadır. Yaptığı işlerle çalışanlara istihdam sağlayarak, her geçen gün büyüyen makine parkı ve artan sermayesi ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır.